Pomoc - PRO Speed Test

Pomoc

Dział dostarcza informacje o systemie pomiarowym oraz FAQ czyli często zadawane pytania wraz z odpowiedziami.

Informacje o systemie pomiarowym

 1. Przeznaczenie systemu pomiarowego
 2. Aplikacje dostępne w ramach systemu pomiarowego
 3. Rejestracja konta użytkownika
 4. Instalacja i uruchomienie aplikacji dla Windows
 5. Instalacja i uruchomienie aplikacji dla macOS
 6. Instalacja i uruchomienie aplikacji dodatkowych
 7. Profile aplikacji dla systemu Windows/macOS
 8. Metodologia pomiaru prędkości dostępu do Internetu w aplikacji dla Windows / macOS
 9. Pomiar certyfikowany i niecertyfikowany
 10. Cykl dobowy pomiarów certyfikowanych
 11. Generowanie Raportów z certyfikowanych pomiarów

FAQ - częste pytania i odpowiedzi

 1. Dlaczego nie dotarła do mnie wiadomość e-mail z danymi do konta?
 2. W mojej umowie nie ma podanych prędkości minimalnej, maksymalnej i zwykle dostępnej. Co mam zrobić?
 3. Co to jest token i gdzie go znajdę?
 4. Dlaczego mój pomiar nie został certyfikowany?
 5. Dlaczego aplikacja dla Windows/macOS cały czas zgłasza zbyt dużą liczbę urządzeń w sieci?
 6. Z jakich numerów portów TCP korzysta system?
 7. Jak zainstalować odpowiednią wersję .NET Framework?
 8. Jak usunąć konto użytkownika?