Jak zainstalować odpowiednią wersję .NET Framework? - PRO Speed Test

Jak zainstalować odpowiednią wersję .NET Framework?

Aplikacja PRO Speed Test dla Windows wymaga platformy Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.6.1. Aby zainstalować najnowszą wersję platformy (4.8), należy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie Microsoft:

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/thank-you/net48-web-installer

Po pomyślnej instalacji platformy, należy uruchomić instalator PRO Speed Test.

tematy Pomocy