Jak zainstalować odpowiednią wersję .NET Framework? - PRO Speed Test

Jak zainstalować odpowiednią wersję .NET Framework?

Aplikacja PRO Speed Test dla Windows wymaga platformy Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.6.1. Aby zainstalować najnowszą wersję platformy (4.7.2), należy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie Microsoft:

https://www.microsoft.com/net/download/thank-you/net472

Po pomyślnej instalacji platformy, należy uruchomić instalator PRO Speed Test.

tematy Pomocy