PRO Speed Test - pomiary jakości usługi dostępu do Internetu

Informacje o systemie pomiarowym

Certyfikowane przez UKE

System pomiarowy PRO Speed Test składa się z następujących komponentów: strony www z panelem użytkownika, aplikacji stacjonarnej na komputery z systemem Windows i macOS, aplikacji mobilnych i aplikacji WEB. Aplikacja stacjonarna na komputery z systemem Windows i macOS – PRO Speed Test została certyfikowana przez Prezesa UKE od dnia 01.12.2022 na okres 2 lat. Aplikacja jest certyfikowanym mechanizmem monitorowania i umożliwia przeprowadzenie pomiarów certyfikowanych oraz wygenerowanie Raportu z certyfikowanych pomiarów jakości usługi dostępu do Internetu. Raport można wykorzystać m.in. w postępowaniu reklamacyjnym do wykazania stałych i powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do Internetu, a wskazanymi w umowie wartościami.

Rozpocznij korzystanie z systemu

Uruchom aplikacje bez rejestracji, aby wykonać pomiary niecertyfikowane

Certyfikaty

Rozwiązania i wsparcie techniczne