PRO Speed Test - pomiary jakości usługi dostępu do Internetu

Informacje o systemie pomiarowym

Certyfikowane przez UKE

System pomiarowy PRO Speed Test składa się z następujących komponentów: strony www z panelem użytkownika, aplikacji stacjonarnej na komputery z systemem Windows, aplikacji mobilnych i aplikacji WEB. Aplikacja stacjonarna na komputery z systemem Windows – PRO Speed Test została certyfikowana przez Prezesa UKE od dnia 01.12.2018 na okres 2 lat. Aplikacja jest certyfikowanym mechanizmem monitorowania i umożliwia przeprowadzenie pomiarów certyfikowanych oraz wygenerowanie Raportu z certyfikowanych pomiarów jakości usługi dostępu do Internetu. Raport można wykorzystać m.in. w postępowaniu reklamacyjnym do wykazania stałych i powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do Internetu a wskazanymi w umowie wartościami.

Rozpocznij korzystanie z systemu

 • Rejestracja

  Zarejestruj bezpłatne konto użytkownika: Pomoc: Rejestracja konta użytkownika

  Zarejestruj konto

  Konto użytkownika jest wymagane do uruchomienia każdej z aplikacji w ramach systemu pomiarowego.

 • Logowanie

  Zaloguj się na konto użytkownika:

  Zaloguj się

  Po zalogowaniu zainstaluj i uruchom aplikację dla wybranej platformy systemowej i wykonaj pierwsze pomiary

 • Pomoc

  Przejdź do materiałów w dziale Pomoc:

  Pomoc

  W przypadku braku informacji o rozwiązaniu problemu, skontaktuj się z nami w celu otrzymania dodatkowej pomocy.

Certyfikaty

 • Certyfikat Prezesa UKE
 • Certyfikat bezpieczeństwa
 • Certyfikat dostępności

Rozwiązania i wsparcie techniczne

 • SpeedTest.pl - test prędkości łącza
 • FIREPROBE.net - platforma pomiarowa dla operatorów