Przeznaczenie systemu pomiarowego - PRO Speed Test

Przeznaczenie systemu pomiarowego

System pomiarowy PRO Speed Test przeznaczony jest przede wszystkim dla użytkowników stacjonarnego dostępu do Internetu, którzy obserwują rozbieżności pomiędzy umownymi parametrami usługi (prędkość pobierania i wysyłania danych) a stanem faktycznym. System umożliwia przeprowadzenie pomiarów certyfikowanych oraz wygenerowanie Raportu z certyfikowanych pomiarów jakości dostępu do Internetu. Raport ten może stanowić załącznik do dokumentacji w toku postępowania reklamacyjnego u dostawcy usługi.

System pomiarowy PRO Speed Test nie jest przeznaczony do badania jakości połączeń Internetowych przez dostawców usługi dostępu do Internetu ani do wykorzystania w żaden inny komercyjny sposób bez zgody V-SPEED.

tematy Pomocy