W mojej umowie nie ma podanych prędkości minimalnej, maksymalnej i zwykle dostępnej. Co mam zrobić? - PRO Speed Test

W mojej umowie nie ma podanych prędkości minimalnej, maksymalnej i zwykle dostępnej. Co mam zrobić?

Pod pojęciem „umowa” kryje się nie tylko dokument umowy z dostawcą usługi dostępu do Internetu. Integralną częścią umowy może być również regulamin, który mógł zostać do Ciebie dostarczony w formie elektronicznej. Informacja o prędkościach może być zawarta w takim regulaminie. W razie wątpliwości poproś swojego dostawcę o informację, gdzie znaleźć wymagane wartości prędkości.

Więcej informacji znajdziesz na stronie UKE pod adresem:

https://cik.uke.gov.pl/uslugi-teleko/pomiar-predkosci-internetu/umowy

tematy Pomocy