Metodologia pomiaru prędkości dostępu do Internetu w aplikacji dla systemu Windows - PRO Speed Test

Metodologia pomiaru prędkości dostępu do Internetu w aplikacji dla systemu Windows

Aplikacja dla Windows przeprowadza pomiar prędkości pobierania i wysyłania danych za pomocą protokołu TCP w dwóch etapach.

W pierwszym etapie (tzw. pretest) nawiązywane są kolejno połączenia z serwerami referencyjnymi. W kolejnych połączeniach zwiększana jest wielkość buforów odczytu/zapisu zarówno po stronie serwera, jak i aplikacji. Decyzja o zakończeniu pretestu podejmowana jest w oparciu o analizę przyrostu prędkości w czasie, RTT oraz procent retransmisji TCP. Aplikacja sygnalizuje ten etap komunikatem „Trwa szacowanie przepustowości łącza”.

Na podstawie wyników pretestu wyznaczane są parametry pomiaru w etapie drugim (tzw. test właściwy), takie jak: liczba połączeń i wielkość bufora odczytu/zapisu dla każdego połączenia. Test właściwy trwa po 15 sekund w każdym kierunku (pobieranie i wysyłanie). Wynik pomiaru z drugiego etapu zapisywany jest w systemie pomiarowym.

Testy akceptacyjne wykonane przez niezależnego eksperta wyznaczonego przez Prezesa UKE, wskazują, że:

Biorąc pod uwagę zgodność wyników pomiarów z zaleceniami RFC6349 oraz ich software’ową implementację w postaci aplikacji przygotowanej na typowy komputer domowy, na podstawie przeprowadzonych badań można zarekomendować przyznanie certyfikatu badanej aplikacji jako właściwie dokonującej pomiaru prędkości transmisji danych.

tematy Pomocy