Aplikacje dostępne w ramach systemu pomiarowego - PRO Speed Test

Aplikacje dostępne w ramach systemu pomiarowego

System pomiarowy PRO Speed Test składa się z panelu www użytkownika oraz aplikacji dla systemu Windows/macOS. 

Panel www zarejestrowanego użytkownika, dostępny z poziomu współczesnej przeglądarki HTML5 na dowolnym urządzeniu, umożliwia:

Aplikacja dla systemu Windows/macOS umożliwia:

Aplikacja dla Windows/macOS jest klientem systemu pomiarowego. Aplikacja nie zapisuje na dysku komputera użytkownika żadnych danych związanych z pomiarem ani żadnych informacji o użytkowniku i czynnikach środowiska pomiarowego. Wszystkie te dane wysyłane są bezpośrednio do systemu pomiarowego w sposób bezpieczny (szyfrowany) a następnie przypisywane do konta użytkownika i profilu aplikacji dla Windows/macOS.

Ponadto, w ramach systemu pomiarowego PRO Speed Test zostały udostępnione dodatkowe aplikacje:

  • w technologii HTML5 dla przeglądarek (Web),
  • mobilna dla systemu Android,
  • mobilna dla systemu iOS (urządzenia iPhone, iPad).

Aplikacje dodatkowe nie umożliwiają uzyskania pomiaru certyfikowanego.

tematy Pomocy