Profile aplikacji dla systemu Windows/macOS - PRO Speed Test

Profile aplikacji dla systemu Windows/macOS

W systemie PRO Speed Test, każdemu użytkownikowi przypisywany jest tzw. domyślny profil aplikacji dla Windows/macoS w momencie rejestracji konta.

System umożliwia stworzenie maksymalnie 10 dodatkowych profili aplikacji dla Windows/macOS. Profile te przydatne są w sytuacji, kiedy użytkownik ma potrzebę grupowania wyników pomiarów oraz Raportów z certyfikowanych pomiarów. Każdy profil dodatkowy wymaga podania nazwy (maksymalnie 32 znaki) oraz wartości prędkości minimalnej, zwykle dostępnej i maksymalnej, które zostały odczytane z umowy (jak w procesie rejestracji konta użytkownika).

Przykładowo, jeden użytkownik wykonuje pomiary w dwóch lokalizacjach na łączach od dwóch różnych dostawców usługi dostępu do Internetu. W tym wypadku wskazane jest, aby posiadał dwa profile aplikacji dla Windows/macOS i przed rozpoczęciem pomiarów w danej lokalizacji wybrał właściwy aktywny profil w panelu www użytkownika.

Aplikacja dla Windows/macOS automatycznie aktualizuje aktywny profil w momencie jej uruchomienia lub rozpoczęcia pomiaru za pomocą przycisku „START”.

tematy Pomocy