Pomiar certyfikowany i niecertyfikowany - PRO Speed Test

Pomiar certyfikowany i niecertyfikowany

Pomiar certyfikowany to pomiar, który spełnił wszystkie poniższe warunki:

  • przeprowadzony jest w aplikacji dla systemu Windows na połączeniu kablowym Ethernet w trybie full-duplex,
  • prędkość połączenia interfejsu sieciowego to 1000 Mb/s; w przypadku maksymalnej prędkości odczytanej z umowy mniejszej niż 80 Mb/s, dopuszczalne jest połączenie interfejsu sieciowego o prędkości 100 Mb/s,
  • obciążenie procesora przed pomiarem jest mniejsze niż 20%,
  • prędkość transmisji danych pochodząca od innych aplikacji nie jest większa niż 1 Mb/s w każdym kierunku przed pomiarem,
  • obciążenie procesora w trakcie pomiaru jest mniejsze niż 85%,
  • brak aktywnych połączeń wirtualnej sieci prywatnej (VPN),
  • brak aktywnego udostępniania Internetu na urządzeniu końcowym użytkownika,
  • brak obecności innych urządzeń poza routerem i komputerem użytkownika w sieci,
  • pomiar wykonany na łączu operatora stacjonarnego.

Wszystkie inne pomiary to pomiary niecertyfikowane. Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie, pkt. V.

tematy Pomocy