Pomiar certyfikowany i niecertyfikowany - PRO Speed Test

Pomiar certyfikowany i niecertyfikowany

Pomiar certyfikowany to pomiar, który spełnił wszystkie poniższe warunki:

  • przeprowadzony jest w aplikacji dla systemu Windows/macOS na połączeniu kablowym Ethernet w trybie full-duplex,
  • prędkość połączenia interfejsu sieciowego to 2500 Mb/s lub 1000 Mb/s dla maksymalnej prędkości z umowy poniżej 1000 Mb/s lub 100 Mb/s dla maksymalnej prędkości z umowy poniżej 80 Mb/s,
  • obciążenie procesora przed pomiarem jest mniejsze niż 20%,
  • prędkość transmisji danych pochodząca od innych aplikacji nie jest większa niż 1 Mb/s w każdym kierunku przed pomiarem,
  • obciążenie procesora w trakcie pomiaru jest mniejsze niż 85%,
  • brak aktywnych połączeń wirtualnej sieci prywatnej (VPN),
  • brak aktywnego udostępniania Internetu na urządzeniu końcowym użytkownika,
  • brak obecności innych urządzeń poza routerem i komputerem użytkownika w sieci lub deklaracja użytkownika o braku obecności dodatkowych urządzeń,
  • podłączony zasilacz sieciowy AC w przypadku urządzenia z możliwością zasilania bateryjnego,
  • pomiar wykonany na łączu operatora stacjonarnego.

Wszystkie inne pomiary to pomiary niecertyfikowane. Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie, pkt. V.

tematy Pomocy