Cykl dobowy pomiarów certyfikowanych - PRO Speed Test

Cykl dobowy pomiarów certyfikowanych

Cykl dobowy pomiarów certyfikowanych to jeden dzień, w którym wykonano pomiary certyfikowane i co najmniej 6 z tych pomiarów było wykonanych w odstępie nie mniejszym niż 30 minut od siebie.

tematy Pomocy